WU BIWA a, WALÉ AWACS   WAGON ARAWAK SANDOW WAYANG
DAW CROW, n WALI AWALÈ SCHWA WAOUH  I COWBOY * STAWUG WEBCAM
EWE, e DAUW WAQF * AWELÈ SQUAW WATTÈ, e COWPER SWAPPE + WEBLOG
KWA FLOW WASP BOWAL SWAZI, e WEBER COWPOX * SWITCH WELCHE
WAD d, IWAN WATT, e CLOWN SWEAT WEDGE GEWURZ TALWEG WELTER
s, WAP KAWA, i * WECH I CRAWL, e + SWING + WELSH * KAKAWI TSWANA WESTIE
WAX KAWI WHIG CROWN TWEED WENGE KIKIWI TWITTE + WHISKY
WEB KIWI WHIP DEWAR TWEEN WENZE KWACHA WADERS WIDGET
WOH I NEWS WIFI DIWAN TWEET + WHARF KWANZA WADING WIGWAM
WOK SHOW WIKI FATWA TWILL WHIST MOHAWK WAGAGE WILAYA
WON SLOW WITZ GNAWA TWIST, e + WIDIA NEWTON WAKAME WOMBAT
  SWAG * WRAP GWERZ   WIMAX OJIBWA, y WALLON WOOFER
  SWAP WURM GWOKA   WINCH OUTLAW WAMPUM ZAWIYA
  SWIN YAWL KAWAI, i *   WISKI PAWNEE WAPITI ZWANZE +
  TWIN   PILAW   WOLOF QWERTY WASABI  
          WUSHU  QWERTZ WATERS  
            REDOWA    
            ROWING