QI* , n, s* b, m, p, ARQUE+ MAQAM QUADO b, c, t, RAQUE +
  b, c, m, v, ASQUE MAQUE + QUAND  I c, t, ROQUE +, t
COQ   MIQUE * QUANT, a  
FAQ a, BAQUE + ,t MOQUE + QUARK SAQUE +
QAT BIQUE +, t   QUART, e, o I, z SQUAT
QIN, g BUQUE +  NIQAB QUASI SQUAW
QUE BURQA i, u, NIQUE + QUEER *  
QUI, a, d, z   e, NUQUE QUENA TAQUE +, t
  i, CAQUE +, t   QUETE + e, o, TIQUE +
CINQ  I COQUE, e, t p, t, ORQUE QUEUE TOQUE +,t
 FIQH   t, OSQUE a, QUEUX s, TUQUE
QING e, DUQUE +   QUICK  
QUAD, o   o, PAQUE +, t QUIET, e VAQUE +
QUAI p, r, s, EQUIN,e a, e, PIQUE +, t QUILT  
QUEL   e, POQUE +, t e, QUINE, e  
QUIA  I JAQUE,t   QUINT, e, o I  
QUID  I    QUBIT * QUIPO, u  
QUIZ c, f, p, LAQUE +  QANUN QUIPU  
QUOI  I
b, c, f, LOQUE, t  QIBLA QUOTA  
WAQF *