COQ b, m, p, ARQUE+ MAQAM QANUN b, c, t, RAQUE +
  b, c, m, v, ASQUE MAQUE + QIBLA c, t, ROQUE +, t
FAQ   MOQUE + QUADO  
  a, BAQUE + ,t   QUAND ⁄ SAQUE +
QAT BIQUE +, t NIQAB QUANT ⁄ SQUAT
QIN, g BUQUE +   QUARK SQUAW
QUE, l BURQA i, u, NIQUE + QUART, e, o/, z  
QUI, a, d, z   e, NUQUE QUASI TAQUE +, t
  i, CAQUE +, t   QUENA e, o, TIQUE +
CINQ ⁄ COQUE, e, t p, t, ORQUE QUETE + TOQUE+,t
    t, OSQUE QUEUE s, TUQUE
FIQH e, DUQUE +   QUEUX  
    o, PAQUE +, t QUICK VAQUE +
QING EQUIN,e a, e, PIQUE +, t QUIET, e  
QUAD, o   e, POQUE +, t QUILT  
QUAI JAQUE,t   e, QUINE, e  
QUEL     QUINT, e, o/  
QUIA ⁄ c, f, p, LAQUE +   QUIPO, u  
QUID ⁄ b, c, f, LOQUE, t   QUIPU  
QUIZ     QUOTA  
QUOI ⁄