JE,t,s JEEP ADJAR,e JAÏNA JOLIE,t KANJI
JAB JERK,e+ AJONC JAÏNE JOMON MAJOR,e,+
JAM JESE * AJOUR JALAP JORAN MEIJI
JAN JETÉ AJOUT,e+ JALON JOUAL,e,s NINJA
JAR,d,s d,JEUN,e ANJOU JAMBE,e JOUÉE OBJET
JAS,e+,s JEUX BANJO JANTE JOUER+ PAJOT
e,JET,e+ JÈZE BARJO,t JAPON JOUET POLJÉ
JEU,n,x JIVE BENJI JAQUE,t JOUIR+pp inv. PROJO
JOB JOIE BIJOU,x JARDE JOULE RADJA,h
JUS JOJO BORDJ JARRE,t JOUTE+pp inv. RAJAH
  JOLI,e CAJAN JASER+ JOYAU,x REJET,e
AJUT a,JONC,e+ CAJET JASPE+ JUDAS RIOJA
DÈJÀ JOTA CAJOU JATTE,e JUGAL,e SAJOU
DOJO JOUE,t CAJUN JAUGE+ JUGER+ SUJET
r,ÉJET JOUG DJAÏN,a,e JAUNE,t JUIVE TAIJI
FEUJ a,JOUR DJEUN,e JAVEL,s JULEP TJÄLE
GOJI * JUBÉ DJINN JAYET JULES TOKAJ
HADJ,i JUDD ÉJECT,e+ JAZZY ⁄ JULIE  
HAJE JUDO ENJEU,x JELLO * JULOT  
JACK JUGE FJELD JENNY JUMAR  
JACO,t JUIF FJELL * JEREZ JUMBO  
JADE JUIN FJORD JÉSUS JUMEL  
d,JAÏN,a,e JUMP,e+ GADJÉ ⁄ JETÉE JUNCO  
JAIS JUNK,y GADJI JETER+ JUNKY  
JAJA * JUPE GADJO JETON JUNTE  
t,JALE JURÈ+ GANJA JEUDI JUPON  
JARD,e JURY HADJI JEUNE,t,+ JURAT,s  
JARS JUTE+ HIJAB d,JIHAD JURÉE  
JASS,e+ MAJE JABLE+ JOCKO JURER+  
JATI NAJA JABOT JODEL JURON  
JAVA PUJA JACÉE JOICE JUSÉE  
JAZZ,y ⁄ RAJA,h JACOT JOINT,e,+ JUSTE  
JEAN SOJA JADIS JOKER JUTER+ pp inv.  
  TÉJU